HORSEmanago

Rodo

I. Administratorem danych osobowych jest Vasco Electronics Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Krakowie przy al. Pokoju 1, CTA/350, 31-548 Kraków, e-mail: kontakt@HORSEmanago.com

II. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

  • i) realizacji niezbędnych czynności poprzedzających zawarcie umowy, w tym analizy możliwości złożenia oferty w odpowiedzi na zapytanie, dokonania wyceny usługi, złożenia oferty — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  • ii) analitycznym, polegającym między innymi na analizie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej, w tym cookies — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO; prawnie uzasadnionym interesem Spółki jest poznanie aktywności użytkowników.

III. Podanie wszystkich danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie takich danych, jak: adres e-mail, numer telefonu jest konieczne do kontaktu w celu odpowiedzi na zapytanie, zaprezentowania oferty, w tym wyceny usługi i podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy.

IV. Dane osobowe mogą zostać ujawnione prawnikom, firmie hostingowej, firmie odpowiedzialnej za system ERP, firmie odpowiedzialnej za zarządzanie obsługą klienta; oprócz tego możemy zostać zobowiązani np. na podstawie przepisu prawa do udostępnienia danych osobowych podmiotom prywatnym i publicznym.

V. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

VI. Vasco Electronics NIE przekazuje danych osobowych do innych krajów, w szczególności poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych.

VII. Dane osobowe będą przechowywane: do momentu przedawnienia roszczeń związanych z realizacją działań zmierzających do zawarcia umowy z Administratorem lub do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności, jednak nie dłużej niż przez 3 lata — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, wykorzystania cookies.

VIII. Przysługuje Pani/ Panu prawo: dostępu do treści danych, prawo do żądania sprostowania danych, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. Wniosek o realizację przysługujących Pani/Panu można zgłosić: na adres e-mail: kontakt@HORSEmanago.com z podaniem danych pozwalającym na identyfikację nadawcy.

IX. Przysługuje również Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych- do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w razie uznania iż przetwarzanie danych osobowych jest niezgodnie z prawem.